Oferta

Jesteśmy gotowi podjąć się :

  • wykonawstwa badań naukowo-technicznych, ekspertyz specjalistycznych i nadzorów konserwatorskich;
  • opracowania szczegółowych programów i technologii prac konserwatorskich;
  • projektowania specjalistycznego w zakresie aranżacji i adaptacji obiektów zabytkowych;
  • pełnej realizacji prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych przy architektonicznych obiektach zabytkowych (budynkach, elewacjach, pomnikach, rzeźbach, sztukateriach, elementach i detalach architektonicznych);
  • realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych i sztalugowych;
  • rekonstrukcji dzieł sztuki;
  • opracowania dokumentacji konserwatorsko-technologicznych oraz kart inwentaryzacyjnych;
  • generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa określonych robót przy obiektach zabytkowych.