Pomnik Colleoniego w Szczecinie

Renox 9809 Renox 9639 Renox 9705 Renox 9701

Renowacja rzeźby z brązu - usunięcie patyny techniką laserową