ZAKOŃCZONE REALIZACJE

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych związanych z zadaniem pn. „Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej znajdującej się pod Rondem Kaponiera w Poznaniu na poziomie -2

Renowacja zabytkowej Wieży Ciśnień znajdującej się w Kożuchowie k. Nowej Soli, w ramach zadania pn „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z infrastrukturą techniczną. Budowa ogrodzenia”.

Renowacja elewacji zabytkowego ratusza w Opalenicy.

Renowacja zabytkowych podpór mostu w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z robotam i towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork–Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka”.

Konserwacja ceramicznych murów zabytkowej fabryki Szpotańskiego w ramach zadania pn. „Centrum Handlowo – Usługowego Ferio Wawer” w Warszawie.

Renowacja zespołu budynków dla UBIQ BUSINESS PARK w Poznaniu.

Renowacja elewacji zewnętrznej dziedzińca budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Prace konserwatorskie elewacji budynku w ramach zadania pn. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Etap II. Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa budynków Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.

Prace konserwatorskie elewacji frontowej budynku PCSS przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu.

Renowacja elewacji, sztukatorskiego wystroju wnętrz i klatek schodowych zabytkowej kamienicy przy ul. Polnej 40 w Warszawie.